Colofon

optImagine GmbH

Goldammerweg 15

D-48432 Rheine

Tel. +49 (0) 5971 913568

Fax +49 (0) 5971 913537

info@optimagine.de

 

Juridische mededeling:
optImagine GmbH is een kapitaalvennootschap in de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

 

Zaakwaarneemster:
Heike Hartmann

 

Maatschappelijke zetel: Rheine (Duitsland)
Kantongerecht Steinfurt, HRB 4003

 

BTW-nr.: DE223419659

 

Concept, Screendesign, programmering:
deltacity
Digital Strategy & Solutions
http://www.deltacity.NET
info@deltacity.NET

 

Foto’s:
Persoonsfoto’s: © GRETA Fotodesign, Karin Brockmann
Marktentree: © Denys Rudyi, https://stock.adobe.com/
Aanbod: © Rawpixel.com, https://stock.adobe.com/
Seminars: © Feel good studio, https://stock.adobe.com/

© 2023 by optImagine GmbH

Alle rechten voorbehouden.

De op deze website verstrekte informatie is eigendom van de firma optImagine GmbH. Het betreft hierbij de telkens op het tijdstip van de publicatie nieuwste informatie. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt evenzeer voor alle andere websites, naar waar er door middel van een hyperlink verwezen wordt.

Voor de inhoud van dergelijke sites is de firma optImagine GmbH evenmin verantwoordelijk. De informatie op de websites vormt in geen geval enige juridische toezegging. De firma optImagine GmbH behoudt zich het recht voor, desgewenst wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie of gegevens door te voeren. Op basis van de hier beschreven themagebieden kan men geen onvervreemdbare rechten doen gelden. Aanbiedingen zijn in ieder opzicht vrijblijvend.

De inhoud van de door de firma optImagine GmbH verstrekte informatie is beschermd door de auteurswet. De inhoud mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem opgeslagen worden.