Privacy beleid

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en zouden u met onze online-gegevensbeschermingsprincipes vertrouwd willen maken.

Voor optImagine GmbH is de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Daarom is de naleving van de wettelijke bepalingen betreffende de gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u ten allen tijde weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

Het gebruik van onze website is in principe zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Bij het louter informatieve gebruik van onze website – m.a.w. als u zich nergens registreert en ons ook geen formuliergegevens toezendt – verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser om technische redenen aan ons overmaakt. Hiertoe behoort bv. uw IP-adres.

Voor zover op onze webpagina’s aanvullend persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

Duitse wet betreffende de gegevensbescherming en Duitse Telecommunicatiewet

Conform art. 12, 13 van de DS-GVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wetten hebt u tegenover ons verschillende rechten op informatie en gegevensbescherming:

  • recht op kosteloze informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en over het gebruik daarvan
  • alsook tegen bepaalde voorwaarden een recht op beperking van de gegevensverwerking, correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Bovendien kunt u te allen tijde tegen het gebruik of tegen de overmaking van uw persoonsgegevens voor de toekomst verzet aantekenen en de overdracht van deze gegevens eisen,
  • en tevens voor de toekomst een eventueel gegeven toestemming voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens zonder vermelding van derde herroepen.

Over deze en alle andere vragen over het thema „Persoonsgegevens“ kunt u zich op het volgende contactadres tot ons richten:

optImagine GmbH
Heike Hartmann
Goldammerweg 15
48432 Rheine
info@optimagine.de

Cookies

De webpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer achtergelaten worden en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „sessiecookies“. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. U kunt cookies te allen tijde met de hand in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen. Cookies maken het voor ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het achterlaten van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in een specifiek geval toelaten, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Gegevensbeheer

Wij corrigeren en vervolledigen opgeslagen gegevens zodra een wijziging ons bekend wordt. Desgewenst brengen wij ook gegevensontvanger daarvan op de hoogte. Opgeslagen gegevens wissen wij door middel van een geautomatiseerd proces wanneer de wettelijke of contractuele bewaartermijn verstreken is of indien de gegevens niet meer benodigd worden.

 

Veiligheid

Wanneer u in het kader van dit aanbod pagina’s en bestanden oproept en daarbij verzocht wordt, gegevens over uzelf in te voeren, vestigen wij er uw aandacht op dat deze overdracht via het internet beveiligd via SSL-codering gebeurt. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft geen betrekking op de inhoud van andere websites, waarop u via links kunt geraken. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.

Contactpersoon voor de gegevensbescherming

Indien u vragen of opmerkingen over de gegevensbescherming hebt of tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in functie van reclame, markt- en opinieonderzoek verzet wenst aan te tekenen, richt u uw schrijven aan:

optImagine GmbH
Heike Hartmann
Goldammerweg 15
48432 Rheine
info@optimagine.de

 

Speciale regels voor sociale media

Algemeen gebruik van plug-ins

Aanbieders van plug-ins slaan verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen. Deze profielen worden gebruikt voor marktonderzoek en reclame. U heeft het recht om bij de aanbieder van de betreffende plug-in bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. Met het gebruik van plug-ins willen wij onze website en ons aanbod optimaliseren en voor de gebruiker interessanter maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van plug-ins is artikel 6 I S.1 lid f) van de Duitse DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung).

 

Gebruik van de XING-Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Provider is de firma New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke oproep van één van onze webpagina’s die functies van XING omvat, wordt een verbinding met servers van XING tot stand gebracht. Een opslag van persoonsgegevens vindt daarbij, voor zover onze stand van kennis, niet. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geanalyseerd. Bijkomende informatie over de gegevensbescherming en de XING Share-Button vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Meer gedetailleerde informatie over het EU-US gegevensbeschermingsverdrag „Privacy Shield“ vindt u op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik van de linkedIn-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Provider is de firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Bij elke oproep van één van onze webpagina’s die functies van LinkedIn omvat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u aan onze webpagina’s met uw IP-adres een bezoekje gebracht hebt. Wanneer u de „Recommend-Button“ van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn ingelogd bent, is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij vestigen er de aandacht op dat wij als provider van de webpagina’s geen kennis van de inhoud van de overgemaakte gegevens en over het gebruik daarvan door LinkedIn hebben.

Bijkomende informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Contactformulieren

Door het invullen van een elektronisch contactformulier deelt u ons de betreffende persoonsgegevens mee die op dit formulier verzameld worden. Dit zijn in principe naam, adres, e-mail, eventueel geboortedatum, eventueel mobiel telefoonnummer, eventueel schenkernummer alsook datum en tijdstip van de contactopname. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend intern voor elk betreffend doeleinde dat bij het contactformulier vermeld staat.

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle websites onder de URL’s:

– optimagine.de

– optimagine.nl